วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันเปิดเทอม

วันที่ 26 ตุลาคมเป็นวันที่ต้องไปรายงานตัวที่สถานศึกษาก่อนจะเป็นวันเปิดเรียนจริง
โรงเรียนมหาราช 7 เปิดเรียนวันที่ 28 ตุลาคม แต่นักสึกษาต้องไปก่อนเพราะต้องไปเตรียมงานก่อนวันเปิดเรียนจริง